Friday, January 30, 2009

Dil Karta Hai K Pyaar Karoon

Dil Karta Hai K Pyaar Karoon
Dil Karta Hai K Shararat Karoon

Dil Karta Hai K Baitha Rahoon
Dil Karta Hai K Dekhta Rahoon

Dil Karta Hai K Khamosh Rahoon
Dil Karta Hai K Kuch Kahoon

Dil Karta Hai K Baat Karoon
Dil Karta Hai K Tareef Karoon

Dil Karta Hai K Iqraar Karoon
Dil Karta Hai K Naraz Karoon

Dil Karta Hai K Razi Karoon
Dil Karta Hai K Chupa Rahoon

Dil Karta Hai K Intizar Karoon
Dil Karta Hai K Phir Yaad Karoon

Dil Karta Hai K Khayal Karoon
Dil Karta Hai K Khooya Rahoon

Aur Kabhi

Dil Darta Hai K Toba Karoon

No comments: