Friday, January 30, 2009

Yeh Dil Chatha Hai

Aaj Hamey Kohi Khata Karne Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Bahri Mehfil Mey Badnaam Hone Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Fizaon Seh Guftagooh Karne Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Baharoon Ser Dil Lagane Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Kekhashoon Koh Chune Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Chand Seh Nazar Na Hatane Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Duniya Koh Barbaat Hamari Karne Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

Aaj Tumseh Mohabbat Ka Iqkaar Karne Koh
Yeh Dil Chatha Hai…

No comments: